اطلاعات فنی

 • تعریف پله برقی : طرح کلی پله برقی وسیله ای جهت جابجایی افراد در طبقات غیرهم سطح می باشند که نسبت به آسانسور حجم جابجایی مسافر بیشتری را دارا می باشد و در اماکن عمومی نظیر فرودگاهها، مترو، پایانه ها، ساختمانهای تجاری، فروشگاههای بزرگ و ... بکار می روند. این وسیله در مسیرحرکت افراد پیاده جهت بالا یا پایین بردن آنها در دو طبقه غیرهم سطح بکار می رود و بوسیله پله یا تسمه که توسط نیروی محرکه برقی بحرکت در آورده می شود سبب جابجایی افراد می گردد و شامل قطعات مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی می باشد (شکل روبرو).

 • اصطلاحات : پله: به قسمتی از پله برقی گفته می شود که افراد روی آن می ایستند. معمولا جنس آنها از آلومینیم با سطح شیاردار در جهت حرکت است.
  دستگیره: دستگیره ای از جنس لاستیک با الیاف مخصوص می باشد که متحرک بوده و سرعت آن با سرعت حرکت پله یکسان می باشد، افراد هنگام بالارفتن یا پایین آمدن از آن استفاده می کنند.
  زاویه شیب: حداکثر زاویه ای است که پله یا تسمه نسبت به سطح افق می سازد.
  سرعت نامی: سرعت خطی در جهت حرکت پله یا تسمه در هنگامی که باری روی آنها وجود ندارد.
  شانه ثابت: قطعه ثابتی در دو انتهای پله می باشد که دارای دندانه های متناسب با شیارهای روی پله یا تسمه می باشد و از ورود اشیاء خارجی به داخل شیار پله جلوگیری می کند.

 • فضای باز در ورودی یا خروجی پله برقی استاندارد های اولیه برای طراحی پله برقی : مهندسین طراح باید با استفاده از اطلاعات زیر و اطلاعات تکمیلی اخذ شده از شرکتهای معتبر سازنده نسبت به انتخاب نوع، تعدد، ظرفیت و مکان صحیح قرارگیری پله برقی(ها) اقدام نمایند.

  ١- پله برقی(ها) باید در محلی قرار گیرد که بیشترین تردد مسافرین از آنجا صورت بگیرد و بدون بروز اغتشا ش در مسیرحرکت عادی آن طبقه، افراد را به سطح بالاتر یا پایین تر منتقل نماید. در صورت ضرورت و عدم امکان رویت باید با علائم مناسبی افراد به سمت پله برقی(ها) هدایت شوند.
  ٢- در ابتدا و انتهای پله برقی فضای غیرمحصور مناسبی در نظر گرفته شود بنحوی که مسافرین براحتی به مسیر حرکت خود ادامه داده و از ازدحام در قسمت ورودی و خروجی جلوگیری شود. حداقل عرض این فضا باید 0/2 از فاصله بین مرکز دو دستگیره بیشتر بوده و عمق آن از انتهای دستگیره حداقل 2/5 متر باشد. در صورتیکه عمق ٢متر باشد حداقل عرض باید دو برابر فاصله بین مرکز دو دستگیره باشد. (شکل 2)
  آرایش های مختلف پله برقی ٣- شکل 3 نمونه هایی از آرایش پله برقیها را نشان میدهد مهندسین طراح با توجه به شرایط و موقعیت ساختمان می توانند هر یک از این آرایش ها و یا هر آرایش دیگر را با رعایت بندهای این مقررات و مشورت شرکتهای معتبر سازنده بکار گیرند.
  4- در مکانهای پرتردد نظیر مترو و پایانه های مسافری باید از پله های عریض استفاده نمود.
  ٥- در صورتیکه پله برقی(ها) در محیط روباز استفاده می شود باید از نوعی انتخاب شود که قابلیت کار در این محیط را دارا باشد.
  6- طراف منطقه باز طبقه فوقانی می بایستی بنحوی محصور گردد که امکان سقوط اشیاء یا افراد منتفی گردد.
  7- سرعت: حداکثر سرعت پله برقی در صورتیکه زاویه شیب آن بی ش از ٣٠ درجه نباشد 0.75 متر بر ثانیه می باشد. در صورتیکه زاویه شیب بین ٣٠ تا ٣٥ درجه باشد حداکثر سرعت نامی 0.5 متر بر ثانیه می باشد.
  8- حداقل فاصله قائم مجاز مابین نوک هر پله تا هر مانع فوقانی 2.30 متر می باشد.
  9- زاویه شیب: زاویه شیب پله برقی نباید از ٣٠ درجه تجاوز نماید در صورتی که حداکثر ارتفاع پله از ٦متر و حداکثر سرعت از 0.5 متر بر ثانیه تجاوز ننماید این زاویه تا ٣٥ درجه قابل افزایش می باشد.

  منبع : مقررات ملی ساختمان